verkoopcondities rw sanitair bvba nl 2.0.pdf
Verkoopsvoorwaarden RW Sanitair BVBA U bent momenteel verbonden met een van de websites van RW Sanitair BVBA https://www.rwsanitair.be • Bedrijfsnaam: RW .Sanitair BVBA • Handelsnaam: RW Sanitair BVBA • Rechtsvorm: BVBA • Numéro d’entreprise : 0885.712.740 • N° de TVA : BE0885.712.740 • Siège : Leuvenselaan 499 3300 TIENEN België • Webmaster : De heer WERIS Renaud Site uitgegeven door RW Sanitair BVBA Directeur van de publicatie De : M. Renaud WERIS site wordt gehost door:MS azure Voor alle aanvragen kunt u terecht op onze contactpagina https://www.rwsanitair.be/contact PERSOONLIJKE GEGEVENS RW Sanitair BVBA verzamelt geen andere persoonlijke of persoonlijke informatie van bezoekers van de site dan die welke haar openlijk en vrijwillig wordt verstrekt, met name via de contactformulieren en de registratiepagina van de site om lid te worden. Elke gebruiker die zijn identiteit kan bewijzen en die rechtstreeks of onrechtstreeks nominatieve informatie op deze site heeft gedeponeerd, kan de mededeling van nominatieve informatie over hem, de wijziging of de terugtrekking ervan vragen door contact op te nemen: • via de telefoon: +32 16 82 05 91 • per post naar het volgende adres: • RW Sanitair BVBA • Leuvenselaan 499 • 3300 TIENEN • BELGIË • par mail aan de volgende adress : info@rwsanitair.be. Deze e-mail is beschermd tegen spam bots, uw browser moet Javascript accepteren om het te kunnen bekijken. LOCATIE EVOLUTIE De elementen op deze site zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving en worden beschikbaar gesteld zonder enige expliciete of impliciete garantie, van welke aard dan ook, en kunnen geen recht geven op schadevergoeding. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DE SITES WAARNAAR WORDT VERWEZEN Hypertekstkoppelingen die in het kader van deze website naar andere bronnen op het internet worden geplaatst, worden alleen voor het gemak aangeboden en noch de inhoud ervan, noch de koppelingen die ze bevatten, noch enige wijzigingen of updates die erin zijn aangebracht, kunnen RW Sanitair BVBA aansprakelijk stellen.
Abonneer u op DeepL Pro om dit document te bewerken. Bezoek www.DeepL.com/Pro voor meer informatie.
AUTEURSRECHTEN EN KREDIETEN De reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de pagina's, gegevens en enig ander element van de site, door welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt een inbreuk zonder toestemming van RW Sanitair BVBA. Bron van foto's en grafische elementen: © 2005-2019 RW Sanitair BVBA Behoudens de rechten van voornoemde derden, is RW Sanitair BVBA de exclusieve eigenaar van het auteursrecht verbonden aan de website rwsanitair.be © 2019 RW Sanitair BVBA - Alle rechten voorbehouden.
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN • Artikel 1 - Algemene informatie • Artikel 2 - Prijzen • Artikel 3 - Beschikking • Artikel 4 - Validatie • Artikel 5 - Beschikbaarheid • Artikel 6 - Betaling • Artikel 7 - Levering • Artikel 8 - Klacht • Artikel 9 - Facturering • Artikel 10 - Waarborg en dienst na verkoop • Artikel 11 - Herroepingsrecht (voldaan of terugbetaald) • Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud • Artikel 13 - Productinformatie en productaansprakelijkheid • Artikel 14 - Persoonlijke gegevens • Artikel 15 - Toewijzing van de bevoegdheid
• ARTIKEL 1 - ALGEMENE INFORMATIE rwsanitair.be (hierna "de site" genoemd) wordt gepubliceerd door RW Sanitair BVBA Bedrijfsnummer: 0885.712.740; BTW-nummer: BE0885.712.740; maatschappelijke zetel: Leuvenselaan 499A 3300 TIENEN België (hierna "het bedrijf" genoemd).. Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle inkoopvoorwaarden. Elke bestelling die bij ons bedrijf wordt geplaatst, impliceert een uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke naleving van onze algemene voorwaarden.De vennootschap behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op een transactie aan te passen of te wijzigen, zijnde de versie die op het ogenblik van de bestelling online op de website rwsanitair.be verschijnt.
ARTIKEL 2 - PRIJZEN De prijzen op de website rwsanitair.be worden uitgedrukt in Euro en zijn exclusief alle belastingen . Ze kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd. toegepaste prijzen zijn deze die gelden op het moment van de bestelling binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en onder voorbehoud van een typografische fout of wijziging van het Belgische BTW-tarief Elke verandering in deze koers zou dan onmiddellijk worden weerspiegeld in de verkoopprijzen. Producten blijven eigendom van rwsanitair.be (RW Sanitair BVBA) tot de volledige betaling van de prijs door de klant.
ARTIKEL 3 - BESTELLEN Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden geplaatst: - Per telefoon op +32 16 82 82 05 91. Maandag tot door vrijdag van 8u tot 18u te zetten - Per post naar: RW Sanitair BVBA Leuvenselaan 499A 3300 TIENEN België - Per e-mail naar: https://www.rwsanitair.be/contact rwsanitair.be (RW Sanitair BVBA) behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling of die in strijd zou zijn met de bepalingen hiervan, te annuleren of te weigeren. deur van firma RW Sanitair vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling of die in strijd zou zijn met de bepalingen hiervan, te annuleren of te weigeren. Internationale gegevens vormen het bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. verkregen de prijs van elk exclusief product BTW zet het bedrag aan BTW berekend over het totaal exclusief BTW en opgenomen in het totaal inclusief BTW.
ARTIKEL 4 - VALIDATIE De klant verklaart deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard voordat hij zijn bestelling plaatst. Validatie van de bestelling is daarom acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Belangrijk en bewaarde gegevens het bewijs van de bestelling en alle eerdere transacties. ARTIKEL 5 - BESCHIKBAARHEID De aangegeven levertijd houdt rekening met de voorbereiding van de bestelling en het vervoer van de apparatuur, met inachtneming van de gekozen middelen. In deze context wordt de klant op het moment van het plaatsen van zijn bestelling informatie verstrekt over de beschikbaarheid van de producten. Deze informatie die rechtstreeks afkomstig is van onze leveranciers, fouten of modificaties kan uitzonderlijk bestaan. Indien een product niet beschikbaar is na het plaatsen van de bestelling, wordt de klant per e-mail, telefonisch of per post verwittigd na ontvangst van de door de leveranciers ontvangen informatie. Als we geen vervangend product kunnen aanbieden, of als het door de klant wordt geweigerd, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de klant onmiddellijk terugbetaald als er al een betaling is gedaan. Elke annulering van een bestelling, om welke reden dan ook, en aanvaard door RW Sanitair BVBA
La donnera droit au seul remboursement des sommes versées. Aucun dédommagement relatif à cette annulation ne pourra être demandé. zal worden verwerkt na ontvangst van de cheque (in geval van betaling per cheque, zie artikel 6 Betaling), het krediet van de overschrijving op de rekening van RW Sanitair BVBA (in geval van betaling per overschrijving, zie artikel 6 Betaling) of de validatie van de betaling per kredietkaart; bijgevolg kunnen de toepasselijke termijnen gewijzigd worden ten opzichte van de termijnen die vermeld zijn op de dag dat de bestelling door de klant werd geplaatst.
ARTIKEL 6 - BETALING 6.1 - Betalingsmethoden D betaling van de aankoop: - Of per bankcheque op naam van RW Sanitair BVBA Leuvenselaan 499A 3300 Tienen, België. In geval van betaling per bankcheque, moet de betaling gebeuren door een in België gedomicilieerde bank -. Of door overschrijving op de rekening .naar RW Sanitair BVBA. IBAN:BE28.7360.6225.9920 BIC:KREDBEBB Onderneming RW Sanitair BVBA wordt verzocht om bij een overschrijving op haar krediet te informeren op het volgende adres: info@rwsanitair.be-- Of met een kredietkaart, waarbij de transactie beveiligd is: 3D Secure systeem, beveiligde betalingsmodule van het type SSL (https). De gecodeerde betalingsservice van de KBC Bank wordt gebruikt. 6.2 - Betalingsachterstand RW Sanitair BVBA behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling te honoreren die voortvloeit uit de afwijzing van een. kredietkaart, elke niet geleverde cheque, elk verzet op kredietkaart en cheque, kan aanleiding geven tot een incassoprocedure door de firma RW Sanitair BVBA. Voor elke invordering van onbetaalde schulden zal RW Sanitair BVBA boetes toepassen gelijk aan driemaal de wettelijke rente per jaar, pro rata temporis en bovendien zullen eventueel incassokosten moeten worden betaald. 6.3 - Controle van de betalingen RW Sanitair BVBA controleert alle bestellingen die op haar website zijn gevalideerd. Deze controles zijn bedoeld om RW Sanitair BVBA te beschermen tegen misbruiken: identiteitsdiefstal, betalingsfraude. De diensten van RW Sanitair BVBA kunnen te allen tijde verplicht worden om delient, alle documenten die nodig zijn om de bestelling te deblokkeren: een bewijs van woonplaats of debitering van zijn naam, of een bewijs van adres op naam van de persoon die is opgegeven voor het afleveradres, bankdocumenten, enz ... Bij gebreke van ontvangst van deze onderdelen binnen 7 dagen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. ook kan leiden tot annulering van de bestelling.
ARTIKEL 7 - LEVERING Levering kan pas plaatsvinden nadat de bestelling door de klant is gevalideerd en de betaling volledig is uitgevoerd. Eventuele betrokken bankbetaalcentral hebben daarom hun voorafgaande betalingsovereenkomst gegeven. In geval van weigering van genoemde centra wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De producten worden afgeleverd op het afleveradres dat de klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven. Leveringen vinden plaats buiten het weekend en op feestdagen tijdens wettelijke werktijden. Levering kan niet plaatsvinden in postbussen. Het is raadzaam om aanwezig te zijn bij de levering van de pakketten om een levering in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken: op de dag van levering, raden wij de klant aan om de pakketten zorgvuldig te controleren en de inhoud en de staat ervan te controleren in
aanwezigheid van de bezorger alvorens de leveringsbon te ondertekenen. Als de geleverde producten tijdens het transport schade hebben opgelopen (breuk, schok, vervorming, ...) of niet voldoen aan de specificaties vermeld op de bestelling (productfout, model ...), moet het geleverde pakket absoluut worden geweigerd door te zenden duidelijke en precieze reserveringen op de afleveringsbon van de koerier. In het geval dat de levering is geaccepteerd, wordt de te volgen claimprocedure aangegeven in artikel 8 Claim. In geval van niet-ontvangst van een pakket binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek uitgevoerd bij de vervoerder en dit kan enkele dagen duren. Tijdens deze periode kan geen restitutie of tweede verzending plaatsvinden. Wij leveren op verloren pallets, die de klant bewaart en evacueert. We leveren aan de rand van de trottoirs, wat betekent dat de koerier de goederen niet naar uw huis vervoert.Op de dag van levering van uw bestelling dient u ervoor te zorgen dat er hulp wordt geboden, aangezien de dozen zwaar kunnen zijn.
ARTIKEL 8 - KLACHT Door het ondertekenen van de leveringsbon aanvaardt de klant de geleverde producten in dezelfde staat als waarin ze zich bevonden, zodat geen enkele vordering met betrekking tot schade tijdens het transport zal worden aanvaard. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle controles uit te voeren en alle gedetailleerde reserveringen te maken bij aankomst van het materiaal en om, indien nodig, verhaal te nemen op de vervoerder. Na ontvangst van de goederen moet de klant onmiddellijk de staat en de conformiteit met de leveringsbon controleren. Elke klacht met betrekking tot een gebrek in de geleverde goederen, een onnauwkeurigheid in de hoeveelheden of een onjuiste verwijzing naar de door RW Sanitair BVBA bevestigde bestelling moet binnen 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gedaan, bij gebreke waarvan het recht op claim vervalt.van de goederen zal zonder voorafgaand akkoord van rwsanitair.be (RW Sanitair BVBA), worden aanvaard. Er wordt geen rembours geaccepteerd om welke reden dan ook.
ARTIKEL 9 - FACTURERING Een gedetailleerde factuur wordt in zijn pakket naar de klant gestuurd. De vermelding van het BTW-bedrag stelt lokale overheden, bedrijven en vrije beroepen in staat de BTW terug te vorderen.
ARTIKEL 10 - GARANTIE EN SERVICE NA VERKOOP 10.1 - Garantie De garantie loopt vanaf de datum van levering. Producten te koop op rwsanitair.be (RW Sanitair BVBAPar) genieten de wettelijke garantie van verborgen gebreken; ze zijn gegarandeerd voor twee jaar, afhankelijk van normaal en conform gebruik van de producten en montage volgens de meegeleverde montage-instructies tegen, er wordt geen garantie gegeven in geval van ordeverstoring als gevolg van normale slijtage, oneigenlijk gebruik, ondeskundige behandeling, gebrek aan onderhoud of ondeskundige installatie. De aansprakelijkheid van RW Sanitair BVBA In geval van een wordt gewist als de koper de montage-instructies niet nauwkeurig volgt. beroep op de wettelijke garantie wordt eraan herinnerd dat de klant binnen een korte termijn na de ontdekking van het verborgen gebrek (artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek) moet handelen en het bestaan van het gebrek moet bewijzen. door de situatie op een duidelijke en gedetailleerde manier uit te leggen, indien nodig foto's te ondersteunen. Elk verzoek om terugbetaling binnen de bestreken periode moet vergezeld gaan van een kopie van de factuur. Een retourbon wordt verzonden en de retour verzendkosten zijn voor onze rekening; ze worden binnen 30 dagen na retourzending aan de klant terugbetaald. Nadat de reparaties zijn uitgevoerd of het artikel is vervangen, worden de producten op onze kosten teruggestuurd naar de klant.Als de
garantie niet van toepassing is, zal er echter een reparatie of vervangingsofferte worden gestuurd en zal de reparatie of vervanging pas worden uitgevoerd na ontvangst van de toestemming van de klant. Het product wordt dan op eigen kosten aan hem geretourneerd.
ARTIKEL 11 - HERROEPINGSRECHT (TEVREDEN OF TERUGBETAALD) 11.1 - Opnamevoorwaarden van de klant U heeft het recht om zonder opgave van redenen binnen veertien dagen terug te treden uit dit contract. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatste artikel fysiek in ontvangst neemt. 11.2 - Intrekkingsprocedure voor klant Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw besluit om de overeenkomst op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) per post naar het volgende adres: RW Sanitair BVBA Leuvenselaan 499A 3300 Tienen, België; per e-mail naar info@rwsanitair.be Indien de herroepingstermijn wordt gerespecteerd, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt. De directe kosten voor het terugbrengen van de woning zijn voor uw rekening. 11.3 - Gevolgen van het herroepingsrecht van de klant U dient de goederen te retourneren of terug te sturen naar RW Sanitair Leuvenselaan 499A 3300 Tienen, België zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk veertien dagen nadat u ons uw besluit hebt meegedeeld om zich terug te trekken uit dit contract. Deze periode wordt als gerespecteerd beschouwd als u het goed retourneert vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. In geval van intrekking van dit contract, zullen we alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen, als bezorging anders dan de goedkopere standaard bezorgmethode die door ons is voorgesteld) zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. We betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zal deze terugbetaling geen kosten voor u veroorzaken. We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van de goederen hebt geleverd, afhankelijk van wat eerder is. aansprakelijkheid is beperkt tot de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen. Alleen producten in nieuwe en volledige staat (instructies, accessoires), geretourneerd in hun originele verpakking, worden geaccepteerd. Elk product dat door de klant beschadigd, beschadigd of bevuild is, of waarvan de originele verpakking beschadigd is in omstandigheden die verder gaan dan de eenvoudige opening, zal niet worden teruggenomen of terugbetaald. 11.4 - Uitzondering op het herroepingsrecht van de klant De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende overeenkomsten: • overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk op maat zijn gemaakt; • contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen; • overeenkomsten voor de levering van goederen die na de levering door de consument zijn verzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden;
• contracten voor de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn vermengd; • overeenkomsten voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen vat heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen; Alle producten van het type "wastafels voor hangwc's" en "traditionele wastafels voor wc's" kunnen dus niet wettelijk worden teruggenomen en terugbetaald door RW Sanitair BVBA. Een minnelijk voorstel tot terugname kan echter worden gedaan volgens de volgende voorwaarden: * Respect voor de deadlines en intrekkingswijze, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 11.2 en 11.3 * Ontvangst in onze werkplaatsen van een compleet product, in nieuwe staat, volgens de bepalingen van artikel 11.3 * Restitutie van het betaalde bedrag voor het product, in overeenstemming met artikel 11.3, verminderd met de volgende kosten: - Geval nr. 1: voor zware / omvangrijke producten (optie voor één levering: op pallet, door de transporteur "Schenker"): voorbereiding van de eerste bestelling, uitgaand transport, retourvervoer (deze moet door ons worden verplicht) om redenen van gemak en veiligheid), inspectie van geretourneerde producten, herclassificatie van componenten, administratieve kosten, in totaal 115 euro HT. - Geval nr. 2: voor lichte/compacte producten die worden verzonden (alle andere leveringsopties, in karton): voorbereiding van de eerste bestelling, heen- en terugzending, controle van de geretourneerde producten, herkwalificatie van de onderdelen, administratieve kosten, een totaal van 35 euro exclusief BTW, waarbij het retourtransport in dit geval door u om redenen van gemakshalve wordt opgedragen. Terugbetalingen van producten in de gevallen bedoeld in dit artikel geschieden naar keuze van RW Sanitair BVBA door creditering van de bankrekening van de klant of door middel van een bankcheque op naam van de klant die de bestelling heeft geplaatst en naar het factuuradres, binnen een termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van deze producten door RW Sanitair BVBA.
ARTIKEL 12 - EIGENDOMSVOORBEHOUD Blijven de verkochte goederen eigendom van de verkoper RW Sanitair BVBA tot volledige betaling door de klant van de prijs van de producten en accessoires. De eigendomsoverdracht van de producten aan de klant vindt plaats op het moment van volledige betaling van de prijs. Gedurende de periode van levering tot eigendomsoverdracht is het risico van verlies, diefstal of vernietiging echter de verantwoordelijkheid van de klant. niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichtingen, om welke reden dan ook, geeft RW Sanitair BVBA in geval van betwisting het recht om de onmiddellijke teruggave van de geleverde goederen voor rekening en risico van de klant te verlangen. van betwisting door koper, geen enkele vergoeding, van welke aard dan ook, clausule van het eigendomsvoorbehoud in twijfel kan trekken.
ARTIKEL 13 - PRODUCTINFORMATIE EN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID De kenmerken van de te koop aangeboden producten worden op de website gepresenteerd. De foto's worden uitsluitend ter illustratie geleverd en vallen niet onder het toepassingsgebied van de overeenkomst. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zich fouten hebben voorgedaan. Wij nodigen de klant uit om de beschrijving van elk product te raadplegen om de precieze kenmerken ervan te kennen; en in geval van twijfel of indien hij bijkomende informatie wenst, kan u contact opnemen met rwsanitair.be (RW Sanitair BVBA) via het nummer +32 16 820591 (zonder toeslag) of per e-mail contact@rwsanitair.be. rwsanitair.be ( RW Sanitair BVBA) is enkel verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's die het publiceert. In geval van een kennelijke fout tussen de kenmerken van het product en zijn vertegenwoordiging en/of de verkoopsvoorwaarden, kunnen wij kan niet verantwoordelijk worden gesteld.
De teksten en afbeeldingen op de site zijn voorbehouden voor de hele wereld, onder de rechten van auteur en intellectueel eigendom; hun reproductie, zelfs gedeeltelijk, is strikt verboden zonder de formele toestemming van het bedrijf. niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending van onze verplichtingen onder deze algemene verkoopsvoorwaarden die te wijten is aan feiten die buiten onze controle liggen en/of die het gevolg zijn van een geval van overmacht dat als dusdanig erkend is door de Belgische Rechtbanken en Tribunalen. .
ARTIKEL 14 - PERSOONLIJKE GEGEVENS De door de klant verstrekte persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. In overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978 heeft de klant te allen tijde recht op toegang en rectificatie. . Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om contact op te nemen met het bedrijf rwsanitair.be (RW Sanitair BVBA). Om aan de fiscale en wettelijke verplichtingen te voldoen, zal het bedrijf RW Sanitair BVBA. van elke factuur een elektronische kopie bewaren.
ARTIKEL 15 - VERDELING VAN DE BEVOEGDHEDEN Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden voor al hun bepalingen beheerst door het Belgisch recht bij. La langue du présent contrat est la langue française. gebreke van een minnelijke schikking tussen de partijen, zal elk geschil dat tussen hen kan ontstaan over de oprichting, uitvoering of interpretatie uitsluitend tot de territoriale bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het arrondissement Leuven, zelfs in geval van meerdere verweerders. rwsanitair.be is een dienst van RW Sanitair BVBA Siège, social : Leuvenselaan 499A 3300 Tienen, België Geïdentificeerd au Numéro d'entreprise : 0885.712.740. Elke bestelling bij rwsanitair.be (RW Sanitair BVBA) houdt in dat de klant uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord gaat met bovenstaande algemene voorwaarden.
verkoopcondities rw sanitair bvba nl 2.0.pdf
Verkoopsvoorwaarden RW Sanitair BVBA U bent momenteel verbonden met een van de websites van RW Sanitair BVBA https://www.rwsanitair.be • Bedrijfsnaam: RW .Sanitair BVBA • Handelsnaam: RW Sanitair BVBA • Rechtsvorm: BVBA • Numéro d’entreprise : 0885.712.740 • N° de TVA : BE0885.712.740 • Siège : Leuvenselaan 499 3300 TIENEN België • Webmaster : De heer WERIS Renaud Site uitgegeven door RW Sanitair BVBA Directeur van de publicatie De : M. Renaud WERIS site wordt gehost door:MS azure Voor alle aanvragen kunt u terecht op onze contactpagina https://www.rwsanitair.be/contact PERSOONLIJKE GEGEVENS RW Sanitair BVBA verzamelt geen andere persoonlijke of persoonlijke informatie van bezoekers van de site dan die welke haar openlijk en vrijwillig wordt verstrekt, met name via de contactformulieren en de registratiepagina van de site om lid te worden. Elke gebruiker die zijn identiteit kan bewijzen en die rechtstreeks of onrechtstreeks nominatieve informatie op deze site heeft gedeponeerd, kan de mededeling van nominatieve informatie over hem, de wijziging of de terugtrekking ervan vragen door contact op te nemen: • via de telefoon: +32 16 82 05 91 • per post naar het volgende adres: • RW Sanitair BVBA • Leuvenselaan 499 • 3300 TIENEN • BELGIË • par mail aan de volgende adress : info@rwsanitair.be. Deze e-mail is beschermd tegen spam bots, uw browser moet Javascript accepteren om het te kunnen bekijken. LOCATIE EVOLUTIE De elementen op deze site zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving en worden beschikbaar gesteld zonder enige expliciete of impliciete garantie, van welke aard dan ook, en kunnen geen recht geven op schadevergoeding. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DE SITES WAARNAAR WORDT VERWEZEN Hypertekstkoppelingen die in het kader van deze website naar andere bronnen op het internet worden geplaatst, worden alleen voor het gemak aangeboden en noch de inhoud ervan, noch de koppelingen die ze bevatten, noch enige wijzigingen of updates die erin zijn aangebracht, kunnen RW Sanitair BVBA aansprakelijk stellen.
Abonneer u op DeepL Pro om dit document te bewerken. Bezoek www.DeepL.com/Pro voor meer informatie.
AUTEURSRECHTEN EN KREDIETEN De reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de pagina's, gegevens en enig ander element van de site, door welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt een inbreuk zonder toestemming van RW Sanitair BVBA. Bron van foto's en grafische elementen: © 2005-2019 RW Sanitair BVBA Behoudens de rechten van voornoemde derden, is RW Sanitair BVBA de exclusieve eigenaar van het auteursrecht verbonden aan de website rwsanitair.be © 2019 RW Sanitair BVBA - Alle rechten voorbehouden.
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN • Artikel 1 - Algemene informatie • Artikel 2 - Prijzen • Artikel 3 - Beschikking • Artikel 4 - Validatie • Artikel 5 - Beschikbaarheid • Artikel 6 - Betaling • Artikel 7 - Levering • Artikel 8 - Klacht • Artikel 9 - Facturering • Artikel 10 - Waarborg en dienst na verkoop • Artikel 11 - Herroepingsrecht (voldaan of terugbetaald) • Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud • Artikel 13 - Productinformatie en productaansprakelijkheid • Artikel 14 - Persoonlijke gegevens • Artikel 15 - Toewijzing van de bevoegdheid
• ARTIKEL 1 - ALGEMENE INFORMATIE rwsanitair.be (hierna "de site" genoemd) wordt gepubliceerd door RW Sanitair BVBA Bedrijfsnummer: 0885.712.740; BTW-nummer: BE0885.712.740; maatschappelijke zetel: Leuvenselaan 499A 3300 TIENEN België (hierna "het bedrijf" genoemd).. Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle inkoopvoorwaarden. Elke bestelling die bij ons bedrijf wordt geplaatst, impliceert een uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke naleving van onze algemene voorwaarden.De vennootschap behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op een transactie aan te passen of te wijzigen, zijnde de versie die op het ogenblik van de bestelling online op de website rwsanitair.be verschijnt.
ARTIKEL 2 - PRIJZEN De prijzen op de website rwsanitair.be worden uitgedrukt in Euro en zijn exclusief alle belastingen . Ze kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd. toegepaste prijzen zijn deze die gelden op het moment van de bestelling binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en onder voorbehoud van een typografische fout of wijziging van het Belgische BTW-tarief Elke verandering in deze koers zou dan onmiddellijk worden weerspiegeld in de verkoopprijzen. Producten blijven eigendom van rwsanitair.be (RW Sanitair BVBA) tot de volledige betaling van de prijs door de klant.
ARTIKEL 3 - BESTELLEN Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden geplaatst: - Per telefoon op +32 16 82 82 05 91. Maandag tot door vrijdag van 8u tot 18u te zetten - Per post naar: RW Sanitair BVBA Leuvenselaan 499A 3300 TIENEN België - Per e-mail naar: https://www.rwsanitair.be/contact rwsanitair.be (RW Sanitair BVBA) behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling of die in strijd zou zijn met de bepalingen hiervan, te annuleren of te weigeren. deur van firma RW Sanitair vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling of die in strijd zou zijn met de bepalingen hiervan, te annuleren of te weigeren. Internationale gegevens vormen het bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. verkregen de prijs van elk exclusief product BTW zet het bedrag aan BTW berekend over het totaal exclusief BTW en opgenomen in het totaal inclusief BTW.
ARTIKEL 4 - VALIDATIE De klant verklaart deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard voordat hij zijn bestelling plaatst. Validatie van de bestelling is daarom acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Belangrijk en bewaarde gegevens het bewijs van de bestelling en alle eerdere transacties. ARTIKEL 5 - BESCHIKBAARHEID De aangegeven levertijd houdt rekening met de voorbereiding van de bestelling en het vervoer van de apparatuur, met inachtneming van de gekozen middelen. In deze context wordt de klant op het moment van het plaatsen van zijn bestelling informatie verstrekt over de beschikbaarheid van de producten. Deze informatie die rechtstreeks afkomstig is van onze leveranciers, fouten of modificaties kan uitzonderlijk bestaan. Indien een product niet beschikbaar is na het plaatsen van de bestelling, wordt de klant per e-mail, telefonisch of per post verwittigd na ontvangst van de door de leveranciers ontvangen informatie. Als we geen vervangend product kunnen aanbieden, of als het door de klant wordt geweigerd, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de klant onmiddellijk terugbetaald als er al een betaling is gedaan. Elke annulering van een bestelling, om welke reden dan ook, en aanvaard door RW Sanitair BVBA
La donnera droit au seul remboursement des sommes versées. Aucun dédommagement relatif à cette annulation ne pourra être demandé. zal worden verwerkt na ontvangst van de cheque (in geval van betaling per cheque, zie artikel 6 Betaling), het krediet van de overschrijving op de rekening van RW Sanitair BVBA (in geval van betaling per overschrijving, zie artikel 6 Betaling) of de validatie van de betaling per kredietkaart; bijgevolg kunnen de toepasselijke termijnen gewijzigd worden ten opzichte van de termijnen die vermeld zijn op de dag dat de bestelling door de klant werd geplaatst.
ARTIKEL 6 - BETALING 6.1 - Betalingsmethoden D betaling van de aankoop: - Of per bankcheque op naam van RW Sanitair BVBA Leuvenselaan 499A 3300 Tienen, België. In geval van betaling per bankcheque, moet de betaling gebeuren door een in België gedomicilieerde bank -. Of door overschrijving op de rekening .naar RW Sanitair BVBA. IBAN:BE28.7360.6225.9920 BIC:KREDBEBB Onderneming RW Sanitair BVBA wordt verzocht om bij een overschrijving op haar krediet te informeren op het volgende adres: info@rwsanitair.be-- Of met een kredietkaart, waarbij de transactie beveiligd is: 3D Secure systeem, beveiligde betalingsmodule van het type SSL (https). De gecodeerde betalingsservice van de KBC Bank wordt gebruikt. 6.2 - Betalingsachterstand RW Sanitair BVBA behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling te honoreren die voortvloeit uit de afwijzing van een. kredietkaart, elke niet geleverde cheque, elk verzet op kredietkaart en cheque, kan aanleiding geven tot een incassoprocedure door de firma RW Sanitair BVBA. Voor elke invordering van onbetaalde schulden zal RW Sanitair BVBA boetes toepassen gelijk aan driemaal de wettelijke rente per jaar, pro rata temporis en bovendien zullen eventueel incassokosten moeten worden betaald. 6.3 - Controle van de betalingen RW Sanitair BVBA controleert alle bestellingen die op haar website zijn gevalideerd. Deze controles zijn bedoeld om RW Sanitair BVBA te beschermen tegen misbruiken: identiteitsdiefstal, betalingsfraude. De diensten van RW Sanitair BVBA kunnen te allen tijde verplicht worden om delient, alle documenten die nodig zijn om de bestelling te deblokkeren: een bewijs van woonplaats of debitering van zijn naam, of een bewijs van adres op naam van de persoon die is opgegeven voor het afleveradres, bankdocumenten, enz ... Bij gebreke van ontvangst van deze onderdelen binnen 7 dagen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. ook kan leiden tot annulering van de bestelling.
ARTIKEL 7 - LEVERING Levering kan pas plaatsvinden nadat de bestelling door de klant is gevalideerd en de betaling volledig is uitgevoerd. Eventuele betrokken bankbetaalcentral hebben daarom hun voorafgaande betalingsovereenkomst gegeven. In geval van weigering van genoemde centra wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De producten worden afgeleverd op het afleveradres dat de klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven. Leveringen vinden plaats buiten het weekend en op feestdagen tijdens wettelijke werktijden. Levering kan niet plaatsvinden in postbussen. Het is raadzaam om aanwezig te zijn bij de levering van de pakketten om een levering in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken: op de dag van levering, raden wij de klant aan om de pakketten zorgvuldig te controleren en de inhoud en de staat ervan te controleren in
aanwezigheid van de bezorger alvorens de leveringsbon te ondertekenen. Als de geleverde producten tijdens het transport schade hebben opgelopen (breuk, schok, vervorming, ...) of niet voldoen aan de specificaties vermeld op de bestelling (productfout, model ...), moet het geleverde pakket absoluut worden geweigerd door te zenden duidelijke en precieze reserveringen op de afleveringsbon van de koerier. In het geval dat de levering is geaccepteerd, wordt de te volgen claimprocedure aangegeven in artikel 8 Claim. In geval van niet-ontvangst van een pakket binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek uitgevoerd bij de vervoerder en dit kan enkele dagen duren. Tijdens deze periode kan geen restitutie of tweede verzending plaatsvinden. Wij leveren op verloren pallets, die de klant bewaart en evacueert. We leveren aan de rand van de trottoirs, wat betekent dat de koerier de goederen niet naar uw huis vervoert.Op de dag van levering van uw bestelling dient u ervoor te zorgen dat er hulp wordt geboden, aangezien de dozen zwaar kunnen zijn.
ARTIKEL 8 - KLACHT Door het ondertekenen van de leveringsbon aanvaardt de klant de geleverde producten in dezelfde staat als waarin ze zich bevonden, zodat geen enkele vordering met betrekking tot schade tijdens het transport zal worden aanvaard. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle controles uit te voeren en alle gedetailleerde reserveringen te maken bij aankomst van het materiaal en om, indien nodig, verhaal te nemen op de vervoerder. Na ontvangst van de goederen moet de klant onmiddellijk de staat en de conformiteit met de leveringsbon controleren. Elke klacht met betrekking tot een gebrek in de geleverde goederen, een onnauwkeurigheid in de hoeveelheden of een onjuiste verwijzing naar de door RW Sanitair BVBA bevestigde bestelling moet binnen 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gedaan, bij gebreke waarvan het recht op claim vervalt.van de goederen zal zonder voorafgaand akkoord van rwsanitair.be (RW Sanitair BVBA), worden aanvaard. Er wordt geen rembours geaccepteerd om welke reden dan ook.
ARTIKEL 9 - FACTURERING Een gedetailleerde factuur wordt in zijn pakket naar de klant gestuurd. De vermelding van het BTW-bedrag stelt lokale overheden, bedrijven en vrije beroepen in staat de BTW terug te vorderen.
ARTIKEL 10 - GARANTIE EN SERVICE NA VERKOOP 10.1 - Garantie De garantie loopt vanaf de datum van levering. Producten te koop op rwsanitair.be (RW Sanitair BVBAPar) genieten de wettelijke garantie van verborgen gebreken; ze zijn gegarandeerd voor twee jaar, afhankelijk van normaal en conform gebruik van de producten en montage volgens de meegeleverde montage-instructies tegen, er wordt geen garantie gegeven in geval van ordeverstoring als gevolg van normale slijtage, oneigenlijk gebruik, ondeskundige behandeling, gebrek aan onderhoud of ondeskundige installatie. De aansprakelijkheid van RW Sanitair BVBA In geval van een wordt gewist als de koper de montage-instructies niet nauwkeurig volgt. beroep op de wettelijke garantie wordt eraan herinnerd dat de klant binnen een korte termijn na de ontdekking van het verborgen gebrek (artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek) moet handelen en het bestaan van het gebrek moet bewijzen. door de situatie op een duidelijke en gedetailleerde manier uit te leggen, indien nodig foto's te ondersteunen. Elk verzoek om terugbetaling binnen de bestreken periode moet vergezeld gaan van een kopie van de factuur. Een retourbon wordt verzonden en de retour verzendkosten zijn voor onze rekening; ze worden binnen 30 dagen na retourzending aan de klant terugbetaald. Nadat de reparaties zijn uitgevoerd of het artikel is vervangen, worden de producten op onze kosten teruggestuurd naar de klant.Als de
garantie niet van toepassing is, zal er echter een reparatie of vervangingsofferte worden gestuurd en zal de reparatie of vervanging pas worden uitgevoerd na ontvangst van de toestemming van de klant. Het product wordt dan op eigen kosten aan hem geretourneerd.
ARTIKEL 11 - HERROEPINGSRECHT (TEVREDEN OF TERUGBETAALD) 11.1 - Opnamevoorwaarden van de klant U heeft het recht om zonder opgave van redenen binnen veertien dagen terug te treden uit dit contract. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatste artikel fysiek in ontvangst neemt. 11.2 - Intrekkingsprocedure voor klant Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw besluit om de overeenkomst op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) per post naar het volgende adres: RW Sanitair BVBA Leuvenselaan 499A 3300 Tienen, België; per e-mail naar info@rwsanitair.be Indien de herroepingstermijn wordt gerespecteerd, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt. De directe kosten voor het terugbrengen van de woning zijn voor uw rekening. 11.3 - Gevolgen van het herroepingsrecht van de klant U dient de goederen te retourneren of terug te sturen naar RW Sanitair Leuvenselaan 499A 3300 Tienen, België zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk veertien dagen nadat u ons uw besluit hebt meegedeeld om zich terug te trekken uit dit contract. Deze periode wordt als gerespecteerd beschouwd als u het goed retourneert vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. In geval van intrekking van dit contract, zullen we alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen, als bezorging anders dan de goedkopere standaard bezorgmethode die door ons is voorgesteld) zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. We betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zal deze terugbetaling geen kosten voor u veroorzaken. We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van de goederen hebt geleverd, afhankelijk van wat eerder is. aansprakelijkheid is beperkt tot de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen. Alleen producten in nieuwe en volledige staat (instructies, accessoires), geretourneerd in hun originele verpakking, worden geaccepteerd. Elk product dat door de klant beschadigd, beschadigd of bevuild is, of waarvan de originele verpakking beschadigd is in omstandigheden die verder gaan dan de eenvoudige opening, zal niet worden teruggenomen of terugbetaald. 11.4 - Uitzondering op het herroepingsrecht van de klant De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende overeenkomsten: • overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk op maat zijn gemaakt; • contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen; • overeenkomsten voor de levering van goederen die na de levering door de consument zijn verzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden;
• contracten voor de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn vermengd; • overeenkomsten voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen vat heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen; Alle producten van het type "wastafels voor hangwc's" en "traditionele wastafels voor wc's" kunnen dus niet wettelijk worden teruggenomen en terugbetaald door RW Sanitair BVBA. Een minnelijk voorstel tot terugname kan echter worden gedaan volgens de volgende voorwaarden: * Respect voor de deadlines en intrekkingswijze, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 11.2 en 11.3 * Ontvangst in onze werkplaatsen van een compleet product, in nieuwe staat, volgens de bepalingen van artikel 11.3 * Restitutie van het betaalde bedrag voor het product, in overeenstemming met artikel 11.3, verminderd met de volgende kosten: - Geval nr. 1: voor zware / omvangrijke producten (optie voor één levering: op pallet, door de transporteur "Schenker"): voorbereiding van de eerste bestelling, uitgaand transport, retourvervoer (deze moet door ons worden verplicht) om redenen van gemak en veiligheid), inspectie van geretourneerde producten, herclassificatie van componenten, administratieve kosten, in totaal 115 euro HT. - Geval nr. 2: voor lichte/compacte producten die worden verzonden (alle andere leveringsopties, in karton): voorbereiding van de eerste bestelling, heen- en terugzending, controle van de geretourneerde producten, herkwalificatie van de onderdelen, administratieve kosten, een totaal van 35 euro exclusief BTW, waarbij het retourtransport in dit geval door u om redenen van gemakshalve wordt opgedragen. Terugbetalingen van producten in de gevallen bedoeld in dit artikel geschieden naar keuze van RW Sanitair BVBA door creditering van de bankrekening van de klant of door middel van een bankcheque op naam van de klant die de bestelling heeft geplaatst en naar het factuuradres, binnen een termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van deze producten door RW Sanitair BVBA.
ARTIKEL 12 - EIGENDOMSVOORBEHOUD Blijven de verkochte goederen eigendom van de verkoper RW Sanitair BVBA tot volledige betaling door de klant van de prijs van de producten en accessoires. De eigendomsoverdracht van de producten aan de klant vindt plaats op het moment van volledige betaling van de prijs. Gedurende de periode van levering tot eigendomsoverdracht is het risico van verlies, diefstal of vernietiging echter de verantwoordelijkheid van de klant. niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichtingen, om welke reden dan ook, geeft RW Sanitair BVBA in geval van betwisting het recht om de onmiddellijke teruggave van de geleverde goederen voor rekening en risico van de klant te verlangen. van betwisting door koper, geen enkele vergoeding, van welke aard dan ook, clausule van het eigendomsvoorbehoud in twijfel kan trekken.
ARTIKEL 13 - PRODUCTINFORMATIE EN PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID De kenmerken van de te koop aangeboden producten worden op de website gepresenteerd. De foto's worden uitsluitend ter illustratie geleverd en vallen niet onder het toepassingsgebied van de overeenkomst. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zich fouten hebben voorgedaan. Wij nodigen de klant uit om de beschrijving van elk product te raadplegen om de precieze kenmerken ervan te kennen; en in geval van twijfel of indien hij bijkomende informatie wenst, kan u contact opnemen met rwsanitair.be (RW Sanitair BVBA) via het nummer +32 16 820591 (zonder toeslag) of per e-mail contact@rwsanitair.be. rwsanitair.be ( RW Sanitair BVBA) is enkel verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's die het publiceert. In geval van een kennelijke fout tussen de kenmerken van het product en zijn vertegenwoordiging en/of de verkoopsvoorwaarden, kunnen wij kan niet verantwoordelijk worden gesteld.
De teksten en afbeeldingen op de site zijn voorbehouden voor de hele wereld, onder de rechten van auteur en intellectueel eigendom; hun reproductie, zelfs gedeeltelijk, is strikt verboden zonder de formele toestemming van het bedrijf. niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending van onze verplichtingen onder deze algemene verkoopsvoorwaarden die te wijten is aan feiten die buiten onze controle liggen en/of die het gevolg zijn van een geval van overmacht dat als dusdanig erkend is door de Belgische Rechtbanken en Tribunalen. .
ARTIKEL 14 - PERSOONLIJKE GEGEVENS De door de klant verstrekte persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. In overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978 heeft de klant te allen tijde recht op toegang en rectificatie. . Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om contact op te nemen met het bedrijf rwsanitair.be (RW Sanitair BVBA). Om aan de fiscale en wettelijke verplichtingen te voldoen, zal het bedrijf RW Sanitair BVBA. van elke factuur een elektronische kopie bewaren.
ARTIKEL 15 - VERDELING VAN DE BEVOEGDHEDEN Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden voor al hun bepalingen beheerst door het Belgisch recht bij. La langue du présent contrat est la langue française. gebreke van een minnelijke schikking tussen de partijen, zal elk geschil dat tussen hen kan ontstaan over de oprichting, uitvoering of interpretatie uitsluitend tot de territoriale bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het arrondissement Leuven, zelfs in geval van meerdere verweerders. rwsanitair.be is een dienst van RW Sanitair BVBA Siège, social : Leuvenselaan 499A 3300 Tienen, België Geïdentificeerd au Numéro d'entreprise : 0885.712.740. Elke bestelling bij rwsanitair.be (RW Sanitair BVBA) houdt in dat de klant uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord gaat met bovenstaande algemene voorwaarden.