HERROEPINGSRECHT (TEVREDEN OF TERUGBETAALD)
11.1 - Opnamevoorwaarden van de klant U heeft het recht om zonder opgave van redenen binnen veertien dagen terug te treden uit dit contract. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatste artikel fysiek in ontvangst neemt.
11.2 - Intrekkingsprocedure voor klant Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw besluit om de overeenkomst op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) per post naar het volgende adres: RW Sanitair BVBA Leuvenselaan 499A 3300 Tienen, België; per e-mail naar info@rwsanitair.be Indien de herroepingstermijn wordt gerespecteerd, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt. De directe kosten voor het terugbrengen van de woning zijn voor uw rekening.
11.3 - Gevolgen van het herroepingsrecht van de klant U dient de goederen te retourneren of terug te sturen naar RW Sanitair Leuvenselaan 499A 3300 Tienen, België zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk veertien dagen nadat u ons uw besluit hebt meegedeeld om zich terug te trekken uit dit contract. Deze periode wordt als gerespecteerd beschouwd als u het goed retourneert vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. In geval van intrekking van dit contract, zullen we alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen, als bezorging anders dan de goedkopere standaard bezorgmethode die door ons is voorgesteld) zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. We betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zal deze terugbetaling geen kosten voor u veroorzaken. We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van de goederen hebt geleverd, afhankelijk van wat eerder is. aansprakelijkheid is beperkt tot de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen. Alleen producten in nieuwe en volledige staat (instructies, accessoires), geretourneerd in hun originele verpakking, worden geaccepteerd. Elk product dat door de klant beschadigd, beschadigd of bevuild is, of waarvan de originele verpakking beschadigd is in omstandigheden die verder gaan dan de eenvoudige opening, zal niet worden teruggenomen of terugbetaald.
11.4 - Uitzondering op het herroepingsrecht van de klant De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende overeenkomsten: • overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk op maat zijn gemaakt; • contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen; • overeenkomsten voor de levering van goederen die na de levering door de consument zijn verzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden;
• contracten voor de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn vermengd; • overeenkomsten voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen vat heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen; Alle producten van het type "wastafels voor hangwc's" en "traditionele wastafels voor wc's" kunnen dus niet wettelijk worden teruggenomen en terugbetaald door RW Sanitair BVBA. Een minnelijk voorstel tot terugname kan echter worden gedaan volgens de volgende voorwaarden: * Respect voor de deadlines en intrekkingswijze, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 11.2 en 11.3 * Ontvangst in onze werkplaatsen van een compleet product, in nieuwe staat, volgens de bepalingen van artikel 11.3 * Restitutie van het betaalde bedrag voor het product, in overeenstemming met artikel 11.3, verminderd met de volgende kosten: - Geval nr. 1: voor zware / omvangrijke producten (optie voor één levering: op pallet, door de transporteur "Schenker"): voorbereiding van de eerste bestelling, uitgaand transport, retourvervoer (deze moet door ons worden verplicht) om redenen van gemak en veiligheid), inspectie van geretourneerde producten, herclassificatie van componenten, administratieve kosten, in totaal 115 euro HT. - Geval nr. 2: voor lichte/compacte producten die worden verzonden (alle andere leveringsopties, in karton): voorbereiding van de eerste bestelling, heen- en terugzending, controle van de geretourneerde producten, herkwalificatie van de onderdelen, administratieve kosten, een totaal van 35 euro exclusief BTW, waarbij het retourtransport in dit geval door u om redenen van gemakshalve wordt opgedragen. Terugbetalingen van producten in de gevallen bedoeld in dit artikel geschieden naar keuze van RW Sanitair BVBA door creditering van de bankrekening van de klant of door middel van een bankcheque op naam van de klant die de bestelling heeft geplaatst en naar het factuuradres, binnen een termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van deze producten door RW Sanitair BVBA.