BETALING 6.1 -
Betalingsmethoden D betaling van de aankoop: - Of per bankcheque op naam van RW Sanitair BVBA Leuvenselaan 499A 3300 Tienen, België. In geval van betaling per bankcheque, moet de betaling gebeuren door een in België gedomicilieerde bank -. Of door overschrijving op de rekening .naar RW Sanitair BVBA. IBAN:BE28.7360.6225.9920 BIC:KREDBEBB Onderneming RW Sanitair BVBA wordt verzocht om bij een overschrijving op haar krediet te informeren op het volgende adres: info@rwsanitair.be-- Of met een kredietkaart, waarbij de transactie beveiligd is: 3D Secure systeem, beveiligde betalingsmodule van het type SSL (https). De gecodeerde betalingsservice van de KBC Bank wordt gebruikt. 6.2 - Betalingsachterstand RW Sanitair BVBA behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling te honoreren die voortvloeit uit de afwijzing van een. kredietkaart, elke niet geleverde cheque, elk verzet op kredietkaart en cheque, kan aanleiding geven tot een incassoprocedure door de firma RW Sanitair BVBA. Voor elke invordering van onbetaalde schulden zal RW Sanitair BVBA boetes toepassen gelijk aan driemaal de wettelijke rente per jaar, pro rata temporis en bovendien zullen eventueel incassokosten moeten worden betaald. 6.3 - Controle van de betalingen RW Sanitair BVBA controleert alle bestellingen die op haar website zijn gevalideerd. Deze controles zijn bedoeld om RW Sanitair BVBA te beschermen tegen misbruiken: identiteitsdiefstal, betalingsfraude. De diensten van RW Sanitair BVBA kunnen te allen tijde verplicht worden om delient, alle documenten die nodig zijn om de bestelling te deblokkeren: een bewijs van woonplaats of debitering van zijn naam, of een bewijs van adres op naam van de persoon die is opgegeven voor het afleveradres, bankdocumenten, enz ... Bij gebreke van ontvangst van deze onderdelen binnen 7 dagen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. ook kan leiden tot annulering van de bestelling.
BETALING 6.1 -
Betalingsmethoden D betaling van de aankoop: - Of per bankcheque op naam van RW Sanitair BVBA Leuvenselaan 499A 3300 Tienen, België. In geval van betaling per bankcheque, moet de betaling gebeuren door een in België gedomicilieerde bank -. Of door overschrijving op de rekening .naar RW Sanitair BVBA. IBAN:BE28.7360.6225.9920 BIC:KREDBEBB Onderneming RW Sanitair BVBA wordt verzocht om bij een overschrijving op haar krediet te informeren op het volgende adres: info@rwsanitair.be-- Of met een kredietkaart, waarbij de transactie beveiligd is: 3D Secure systeem, beveiligde betalingsmodule van het type SSL (https). De gecodeerde betalingsservice van de KBC Bank wordt gebruikt. 6.2 - Betalingsachterstand RW Sanitair BVBA behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling te honoreren die voortvloeit uit de afwijzing van een. kredietkaart, elke niet geleverde cheque, elk verzet op kredietkaart en cheque, kan aanleiding geven tot een incassoprocedure door de firma RW Sanitair BVBA. Voor elke invordering van onbetaalde schulden zal RW Sanitair BVBA boetes toepassen gelijk aan driemaal de wettelijke rente per jaar, pro rata temporis en bovendien zullen eventueel incassokosten moeten worden betaald. 6.3 - Controle van de betalingen RW Sanitair BVBA controleert alle bestellingen die op haar website zijn gevalideerd. Deze controles zijn bedoeld om RW Sanitair BVBA te beschermen tegen misbruiken: identiteitsdiefstal, betalingsfraude. De diensten van RW Sanitair BVBA kunnen te allen tijde verplicht worden om delient, alle documenten die nodig zijn om de bestelling te deblokkeren: een bewijs van woonplaats of debitering van zijn naam, of een bewijs van adres op naam van de persoon die is opgegeven voor het afleveradres, bankdocumenten, enz ... Bij gebreke van ontvangst van deze onderdelen binnen 7 dagen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. ook kan leiden tot annulering van de bestelling.